WorkShop i ‘Generell robotikk’ og ‘Sensor og Vision’ hos MIL

Time: Thursday, 8 February 2018 - 8:30 - 15:30 |
Open for all
Location: Campus Grimstad: Jon Lilletunsvei 9, Grimstad

MIL (Mechatronics Innovation Lab) åpnet i august 2017, og har fått på plass mye spennende utstyr som roboter, 3D printer, AR/VR, sensorer og vision systemer. De tilbyr en rekke workshops for at vi skal bli kjent med teknologiene og de mulighetene som ligger i disse. WS kjøres for mindre grupper.

Torsdag 8. februar er det satt opp to tema for Eydebedrifter (maks 10 plasser per arrangement):

 • Generell robotikk
 • Sensor og Vision.

Det er separat påmelding til de to arrangementene, og mulig å melde seg på en eller begge.

Lunsj må besørges av deltagere (det er en god kantine på UiA Grimstad)

Kl 8.30 – 11.30 Generell robotikk

 • Status MIL (10min)
 • Industri 4.0 introduksjon (10 min)
 • Demo’er (MIL) (2 x 10 min)
 • Deltaker testing (2 x 1time, bytter halvveis)
  • Lag ditt eget Robotstyresystem
  • Løs en oppgave

Utbytte:

 • Kjennskap til robotikk
 • Kunnskap om alternative robotprogrammering

 Kl. 12.30 – 15.30 Sensor og Vision

 • (Status MIL (10min))
 • (Industri 4.0 introduksjon (10 min))
 • Demo’er (MIL) (2 x 10 min)
 • Deltaker testing (2 x 1time, bytter halvveis)
  • Få erfaring på bruk og muligheter av sensorer inklusive sikkerhets- og vision systemer

Utbytte:

 • Innføring i sensorer inkludert sikkerhets- og vision systemer
 • Testet og lært opp egne vision algoritmer

Contact

- marianne.brandett@eydecluster.com