Samling med Eyde-klyngens arbeidsutvalg

Time: Wednesday, 9 May 2018 - 09:00 - 15:30 |
Open for all
Location: Sørlandet Kunnskapspark

Eyde-klyngens arbeidsutvalg inviteres til samling. FNs bærekraftsmål står sentralt når vi samler nøkkelpersoner i kompetansegruppene for å jobbe med strategi og tverrfaglig samarbeid. 

Arrangementet er kun for inviterte. 

 

Contact

- Marianne@eydecluster.com