Prosjektverksted – Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?

Time: Wednesday, 29 August 2018 - 09:00 - 14:00 |
Open for all
Location: Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19 (Sørlandet auditorium, underetg.), 4630 Kristiansand

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted onsdag 29. august.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte – da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted!

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

Hovedmålgruppen er bedrifter og offentlige aktører. Forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil også ha utbytte av kurset.

PROGRAM:

8:30 - 9:00

Kaffe/te utenfor auditoriet

9:00 - 11:30

Introduksjon og presentasjonsrunde   

Prosjektverksted

•      Idéutvikling  - Verktøyet Prosjektkanvas

•      Prosjektutvikling – Hvordan strukturere en god prosjektbeskrivelse?

•      Evalueringskriterier – Hvor feiler de fleste?

11:30 - 12:00

Enkel lunsj

12:00 - 14:00

Arbeidsverksted - Mulighet for å jobbe med egen prosjektide under veiledning

Kursholder: Siren M. Neset, Forskningsrådet, Regionansvarlig i Agder.

Meld deg på HER!

Påmeldingsfrist 27.8. Begrenset med plasser.