NCE Eyde inviterer til FoU-forum

Time: Wednesday, 14 November 2018 - 10:00 - 15:00 |
Open for all
Location: Auditoriet v/NIVA Region Sør, Jon Lilletuns vei 3, 4879 Grimstad

Vi inviterer FoU-ledere og -medarbeidere i Eydes medlemsbedrifter til en FoU-samling

Program for dagen kommer