Informasjonsmøte om EØS-midler - Kristiansand

Time: Monday, 12 March 2018 - 15:00 - 17:00 |
Open for all
Location: Business Region, Kristiansand

EØS-midlene, muligheter for din bedrift?

EØS-midlene tilbyr bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører finansiering til samarbeidsprosjekter innen grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerhet og -effektivitet, helse og helseteknologi, blå vekst/havrommet og IKT. Norske virksomheter kan delta som prosjektpartnere. Foto: Innovasjon Norge

Hva kan næringsutviklingsprogrammene i EØS midlene bety for deg og din bedrift. I løpet av 2018 og 2019 vil det bli lyst ut over 3 milliarder kroner til næringsutvikling og forskningsprosjekter i flere EU land, hvor det er ønskelig med norske prosjektpartnere. Har du interesser for noen av disse landene Bulgaria, Estland, Hellas, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, (Kroatia, Ungarn, Litauen), som marked eller som leverandør så er dette et møte for deg og din bedrift.

Business Region Kristiansand, ønsker å invitere til et informasjonsmøte om EØS- midlene den 12. og 13 mars i samarbeid med Sørlandets Europakontor og Innovasjon Norge.
Det vil også bli anledning til å ha en til en møter for å diskutere i etterkant av informasjonsmøtet.

Program for møtene :

Formål – informasjon om EØS-midlene

  • Bli kjent med hverandre - introduksjonsrunde
  • Generell informasjon om EØS-midlene, muligheter per land og sektor for perioden 2018-2024
  • Erfaringer gjort gjennom 12 års arbeid med EØS midlene
  • Hva slags prosjektsamarbeid er mulig
  • Eksempler på prosjekter med norske partnere, partnerprofiler
  • Sørlandets Europakontor som sparringspartner
  • En-til-en møter for de som ønsker å diskutere sine prosjektideer

12.mars kl 10:40-1330, Lister Nyskaping, Lyngdal
12.mars kl 15-17, Business Region Kristiansand
13.mars kl  12:30-15:30, Eureka Kompetanse, Arendal

Her kan du lese mer om EØS-midlene.