Industri Futurum - Fremtiden produsert i Norge

Time: 19/11/2018 - 20/11/2018 |
Open for all
Location: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

Besøk Industri Futurum sin nettside for fullt program og påmelding.

Program

  1. Monday, 19 November 2018
  2. Tuesday, 20 November 2018