Fremtidens kompetansebehov i prosessindustrien

Registration closes: Tue 30. Oct 2018 - 00:00
Time: Thursday, 1 November 2018 - 10:00 - 15:00 |
Open for all
Location: GE Healthcare, Lindesnes

Vi fyller på med kunnskap, deler tanker og ideer og har som mål at du skal dra fra samlingen med et klarere bilde av hvordan digitalisering påvirker behovet for fremtidens kompetanse.

Hva er viktig nøkkelkompetansen i fremtiden? Hvordan vil automasjon og robotisering påvirke vår arbeidsmåte? Hvilke grep vi må gjøre for å sikre våre medarbeidere tilstrekkelig kompetanse til å mestre den digitale arbeidshverdagen i årene fremover? Hvordan ser fremtidens medarbeider, operatør og leder ut? 

Agenda: 

 • Velkommen
 • Presentasjon av GE Healthcare og deres fokus på digitalisering og kompetanse. V/ Jon G. Noddeland, Fabrikksjef GE Healthcare
 • Hvordan jobber Glencore Nikkelverk med å definere framtidens nøkkelkompetanse? V/ Agnete Rieber-Mohn, HR-Direktør Glencore
 • Hvordan skal vi møte fremtidens kompetanse? V/ Svein Conrad Øydneskleiv, Opplæringsleder GE Healthcare
 • Hva er digitalisering? V/ Jens Kjos Hansen, Digitaliseringssjef GE Healthcare
 • Introduksjon til Norsk Industris arbeid med Veikartet om kompetanse og kompetansegap V/Kjetil Tvedt, Fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV, Norsk Industri,
 • Workshop:
  • Hva er fremtidens nøkkelkompetanse?
  • Workshop oppsummering
 • Oppsummering av dagen
 • Omvisning på GE Healthcare for de som ønsker det (påmelding nederst)

Meld deg på via påmeldingsskjema under. Vi har begrenset med plasser.

Samlingen er åpent for alle ansatte i Eyde-klyngens medlemsbedrifter.

Spesielt relevant for dere som jobber med eller har ansvar for kompetanse og digitaliseringsprosesser, avdelingsledere, fabrikksjefer.
 
Velkommen til en spennende og lærerik dag.

Contact

- linn@eydecluster.com