Fremtidens energibilde for industrien

Time: Thursday, 31 May 2018 - 08:30 - 16:30 |
Open for all
Location: Oslo, Fridtjov Nansens vei 19

Dette er en teknologikonferanse som arrangeres av Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA). Konferansen er en møteplass mellom aktører som leverer energi og elkraft og industrielle virksomheter som skal opptre effektivt og riktig ved innkjøp og forbruk av energi i sin produksjon. Vi vil belyse mulighetene som ligger i energitransformasjonen og utslippsreduksjoner for forbedret energieffektivitet, forsyningssikkerhet og utnyttelse av hybridisering med alternative og fornybare energikilder. 

Du møter blant annet disse innlederne:

  • Torfinn Stulen Jonassen, NVE
  • Ole Løfsnæs, fagsjef for miljø og energi, Norsk Industri
  • Arne Øvsthus, energiansvarlig programleder, GE Healtcare Lindesnes fabrikker
  • Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS
  • Alexander Arnesen, Elkem
  • Thor Erik Grammeltvedt, Statnett 
  • Siri Lyngvi Østerhus, Saint Gobain SG Ceramic Materials

 

Mer om konferansen og link til påmelding:

https://nfea.no/arrangementer/fremtidens-energibilde-industrien/