Eyde Operatør - organisering av studiet Prosessindustri +

Time: Thursday, 26 April 2018 - 09:00 - 12:30 |
Open for all
Location: Sørlandet Kunnskapspark Kristiansand, Gimlemoen 19

Vi ønsker å samle aktive deltakere i Eyde Operatør-prosjektet til en konkretisering av gjennomføringsplan av studiet.

Vi inviterer alle som har deltatt i prosjektet og kandidater for gjennomføring av studiet.

Vi har til nå jobbet med studieplan, nå blir oppgaven å konkretisere hvordan vi skal gjennomføre dette. Vi inviterer til en siste samlet innspurt på et spennende prosjekt!

  • Hvilke områder skal vi koble bedriftene inn på?
  • Hvordan bør vi legge opp undervisningen for best mulig resultat?
  • Hvem ønsker å være aktive deltakere inn i utdanningen?

Dette og flere spørsmål ønsker vi å jobbe sammen med dere for å løse!

Program

  • Status - dette ble det godkjente resultatet
  • Diverse avklaringer: Undervisningsdager, gjennomgang av pensum, materiell.
  • Lage halvårsplaner for gjennomføring. Hvor mye tid skal settes av til hvert emne, når skal vi ha bedriftsbesøk - i hvilke emner? Hvem kan tenke seg å holde innlegg/undervisning?
  • Lunsj

Vi håper at flest mulig har mulighet til å delta. Dersom du vet om aktuelle underviser i egen bedrift - ta dem gjerne med!

 

Contact

- marie@eydecluster.com