Enova-konferansen

Time: 30/01/2018 - 31/01/2018 |
Open for all
Location: Clarion Hotel & Congress Trondheim

Enovakonferansen er møteplassen for alle som investerer i energi- og klimateknologi. Her møtes spydspissene i offentlig og privat sektor for å diskutere løsningene som kan ta Norge til lavutslippssamfunnet. Håvard Moe, Senior Vice President i Elkem Technology, er en av foredragsholderne i år. 

Her er foredragsholderne 

 

I løpet av et par generasjoner må de globale utslippene av klimagasser ned mot eller under null. Denne overgangen til lavutslippssamfunnet er en felles global utfordring. For at Norge skal levere på sin del og samtidig videreutvikle dagens velferdssamfunn, kreves en betydelig omstilling – en livskraftig forandring. 

På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Det betyr at vi må gjøre noen valg, noen viktige valg som gir endring. Noen har allerede gjort det, faktisk er det ganske mange som er i ferd med å gjøre det. Disse kaller vi spydspissene, de som tør å gå foran. 

Enova investerer i spydspissene for omstilling. Årets konferanse vil presentere noen som har tatt de viktige valgene. Fordi de mener det er verdt det – for oss alle.

 

 

Program

  1. Tuesday, 30 January 2018 - 8:30 - 23:00
  2. Wednesday, 31 January 2018 - 09:00 - 14:30