CSR-konferansen 2018

Time: Wednesday, 11 April 2018 - 8:00 - 14:45 |
Open for all
Location: Kilden, Multisalen, Sjølystveien 2, Kristiansand

Kan et godt forankret samfunnsansvar gi bedriften bedre konkurransefortrinn og troverdighet på markedet? 

CSR Konferansen arrangeres i samarbeid med Kruse Smith Stiftelsen, DNB og Strømmestiftelsen og ble første gang gjennomført i 2016. Målsettingen med konferansen er å sette fokus på viktigheten og nytteverdien av å ha et godt forankret samfunnsansvar i bedriftene, uansett størrelse. Gjennom å invitere inn erfarne bedriftsledere og akademikere ønsker konferansen å gi ledere og eiere gode idéer og motivasjon til å utvikle samfunnsansvar strategisk i egen virksomhet. 

I år spør vi om et godt forankret og troverdig samfunnsansvar kan være en betydelig faktor for forbedret konkurransekraft og merkeutvidelser? Nyere forskning peker i den retning. Og samfunnsansvar som springer ut fra kjernevirksomhet er det som gir best gjenklang og troverdighet i markedet. 

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Center er en av innlederne på årets konferanse som avholdes på Kilden i Kristiansand.

Les mer