AT skog

Andelslag tilsluttet Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket) med 7350 eiere/medlemmer i regionen Agderfylkene og Telemark. Avvirking og salg av tømmer, skogskjøtsel, skogbruksplanlegging, forretningsutvikling for anvendelse av trevirke og næringspolitisk arbeid. 

Omsetning: 500 MNOK
Ansatte: 50