SINTEF Molab

SINTEF Molab - logo

SINTEF Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Våre virksomhetsområder er miljømåling, kjemisk analyse og materialtesting. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innen for våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning.

Omsetning: 70 MNOK
Ansatte: 62