Ragn-Sells AS

Ragn-Sells AS - logo

RagnSells AS er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall og restprodukter fra industrien, næringslivet og private. Av dette produserer vi sekundære råvarer til nasjonal og internasjonal prosessindustri.

Omsetning: 1.610 MNOK
Ansatte: 420