NORCE

NORCE - logo

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 800 ansatte, 1500 prosjekter og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året. Hovedkontoret ligger i Bergen - og konsernet har betydelige aktivitet i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. NORCE Norwegian Research Centre AS er selskapets juridiske navn. NORCE er eid av Universitetet i Bergen, Stavanger Research Holding AS, Agder Research Holding AS og Stiftelsen Unifob.

Initiativtagere til NORCE er Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.

Omsetning: 890 MNOK
Ansatte: 800