NOENCO

NOENCO - logo

Er uavhengig aktør. Tilbyr effektivt og målrettet energirådgivningsarbeide til Prosessindustri; Energiproduksjon; Mat-industri.
Er spesialister innen energioptimalisering, energiomlegging og energistyring.  

AFKLARINGSPROSJEKT; - Valg av teknisk løsning og teknologi? Lønnsomhet; Sikre kvalitet på tilbud fra leverandør. Vurdering i mulighet for tilskudd. NOx / ENOVA / Innovasjon Norge / EU-søknad. NOENCO håndterer søknadsprosessen.

ENERGISCREENING; - Vi tar sammen fysisk gjennomgang av virksomheten og lager oversikt på mulige energispareprosjekter.

ENERGIRAPPORT; - Komplett oversikt på investering. Eksakt oversikt på sparing, energi, økonomi, ROI.

FUNDRAISER; - Mulighet for subsidier og tilskudd? - Vurdering av prosjektet opp mot gjeldende regelverk. NOx-fond. ENOVA-søknad, INNOVASJON NORGE, EU-søknad, DK-Energistyrelsen. NOENCO håndterer søknadsprosessen.

ENERGILEDELSE; - Etablering av måldata. Energipolitikk og utdanning av medarbeidere. Rapportering, dokumentering og evaluering underveis. Grunnlag for videre forløp med energisparing og faktisk energiprosjekt!

Omsetning: -
Ansatte: 3