Trygg Maskin AS

Trygg Maskin AS - logo

Bistår med et bredt spekter - helt fra maskinen er på tegnebrettet, til den er ferdig installert, godkjent og tatt i bruk. I maskinen/utstyrets levetid, skal det være et solid grunnlag for fremtidig sikker forvaltning, drift, og forsvarlig vedlikehold, og Trygg Maskin A/S har solid kompetanse og sikkerhetserfaring innen området  «menneske – maskin».

Omsetning: 925 556 NOK
Ansatte: 3