Scanwatt AS

Scanwatt AS - logo

Scanwatt AS har som forretningsidé å utvikle prosesser og produkter for å bringe avfall fra prosessindustrien tilbake til den sirkulære økonomi. Prosessindustrien nyttiggjør seg hovedelementene i råvaren. Men det er betydelig verdier i avfallet som bør gjenvinnes før restavfallet går til deponi. Scanwatt ønsker å tilby prosessindustrien bedre teknologier enn deponi. I den grad det er mulig søker selskapet patentbeskyttelse på de tekniske løsningene.

Last ned onepager om Scanwatt

Omsetning: 0,8 MNOK
Ansatte: 1