SafeClean

SafeClean - logo

Fjerning av avsetninger i prosess-systemer og på utstyr, samt etterbehandling / kildesortering av avsetningene (inkludert vaskevann) herunder Lavradioaktivt (LRA) og Kvikksølv (Hg). SafeClean har siden 2002 drevet målrettet produktutvikling av egen kjemi for å imøtekomme miljøkravene for bruk og utslipp. Produktene er miljøsertifiserte og ivaretar egne og eksterne bærekraftsmål.

Last ned onepager om SafeClean

Omsetning: 37 MNOK
Ansatte: 25