Norships AS

Norships AS - logo

Norships As er et selskap som leverer maritime inspeksjon, skadeforebyggende og rådgivende tjenester til leverandørindustrien. Norships AS er en uhildet tredjepart mellom kjøper og selger, som dokumenterer kvaliteten og at leveransen skjer iht avtalte prosedyrer og salgsbetingelser (Marine Warranty Survey). Norships AS er akkreditert av internasjonale samt nasjonale forsikringsselskap for å ivareta risiko og skadeforebyggende tiltak, samt autorisert til å utstede sertifikater for kvantitet og kvalitet på importert / eksportert gods. Hvis skade skulle oppstå under transport bistår Norships AS med restverdisikring og skadeoppgjør.

Norships tilbyr kurs i sikker arbeidspraksis ved bruk av gassmålinginstrumenter iht. arbeidstilsynet. Les mer om våre kurs på vår hjemmeside. 

Omsetning: -
Ansatte: 3