Innow AS

Innow AS - logo

Gjennom tjenesteinnovasjon og bærekraftig forretningsutvikling hjelper Innow bedrifter med  å identifisere og løse ulike driftsrelaterte og strategiske utfordringer som vil gjøre det mulig å utnytte bedriftens maksimale potensiale, samt øke lønnsomhet, produktivitet og større grad av digitalisering. Innow består av et dyktig tverrfaglig team fra ulike ingeniørretninger, og på toppen av dette kompetanse fra industriell økonomi, teknologi ledelse, Lean og innovasjonsprosesser.

 

Ansatte: 2 fulltidsansatte og 5 deltidsansatte studenter ved UiA.