Greenstat Energy AS

Greenstat Energy AS - logo

Greenstat er et norsk folkeselskap med aksjer registrert i Euronext VPS-registeret med 1785 unike aksjonærer (per april 2022). Greenstat utvikler og eier grønne energiløsninger med hovedfokus på produksjon av grønn hydrogen, vind- og solenergi. For hydrogenprosjektene går Greenstat ofte sammen med samarbeidspartnere og utvikler, eier og drifter hydrogenproduksjonsanlegg med videre distribusjon ut i markedet.

Greenstat har flere hydrogenprosjekter under utvikling på strategiske lokasjoner i Norge og har også aktiviteter i utlandet, blant annet i India. Når det gjelder fornybar energiproduksjon, utvikler, bygger og drifter Greenstat både vind- og solkraftanlegg, både egne prosjekter og for eksterne kunder. For flere prosjekter, ser vi på de ulike energiløsningene i sammenheng (vind, sol, hydrogen, energilagring m.m.) i mer helhetlige energisystemer.

 

 

Ansatte: 4