Borregaard

Borregaard - logo

Gjennom kompetanse innen salg og marked, forskning og produksjon, har Borregaard utviklet et bioraffineri i verdensklasse. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer selskapet avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer. Produktene er alternativer til oljebaserte kjemikalier og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger.

Omsetning: 4,6 MRD NOK
Ansatte: 1100