Bergen Carbon Solutions

Bergen Carbon Solutions - logo

Produserer karbon nanofibre ved hjelp av CO₂ og norsk vannkraft, som resulterer i en CO₂-negativ produksjon.

Omsetning: 450 000 NOK
Ansatte: 9