Glencore Nikkelverk AS

Produserer høykvalitet nikkel, kobolt, svovelsyre, kobber og edelmetaller

Omsetning: 1220 MNOK
Ansatte: 550