Eramet

Ledende ferrolegeringsverk som fremstiller silikomangan for bruk i stålproduksjon.  

Omsetning: 1500 MNOK (Norge)
Ansatte: 206