Kompetanseområde Automasjon

Automasjonsforum har et ønske om å se på samarbeidsmulighetene som eksisterer mellom bedriftene, og mellom bedriftene og utdanningsinstitusjoner i regionen. Forumet har i samarbeid med Teknova utarbeidet en gjennomgang av kompetanseinteressene til bedriftene, og vil jobbe for å utnytte det tilstedeværende potensialet.

«Automasjonsforum inviterer til fleire samlingar i året der alle Eyde-bedriftene er invitert. Samlingane kan vere i form av eit bedriftsbesøk eller om eit fagtema. Som medlem i Arbeidsutvalget får ein betre oversikt over automasjon som fagområde. Dette gir kompetanseheving som kjem bedriftene til gode ved at vi tar dette med oss tilbake. I år har vi blant anna jobba med ein automasjonsstrategi i Elkem, og arbeidet i Automasjonsforum med Industrie 4.0 har gitt viktige innspel til denne.»

Åslaug Grøvlen, Elkem Carbon

Kontakt

Koordinator
Marianne Brandett
marianne.brandett@eydecluster.com
+ 47 906 40091
Leder
Rune Løkling (Glencore Nikkelverk)
Rune.Lokling@glencore.no
Medlemmer
  • Jens Kjos-Hanssen (GE Healthcare)
  • Lill Hege Hals (Aludyne Norway AS)
  • Helge Mathisen (Elkem)
  • Ivar Lorentzen (Tratec Norcon AS)
;