Human Resources

Eyde-klyngen har en felles tro på at forandring bør komme nedenfra. Derfor har vi et stort fokus på mennesket. Å utdanne og utvikle ledere som kan gi rom og åpenhet for innovasjon innad i bedriften, er et viktig steg på veien mot en bærekraftig prosessindustri. 

 

Kontakt

Marie Søraker-Sonesen
marie@eydecluster.com
+47 913 91 133
;