Kompetanseområder

For å opprettholde bedriftenes konkurransekraft i et lavutslippssamfunn jobber Eyde-klyngen med kompetanseutvikling i og rundt prosessindustrien. Eyde-bedriftene samarbeider i dag på flere ulike kompetanseområder. Det arrangeres jevnlig faglige møteplasser og læringsarenaer for ansatte i medlemsbedriftene. Hvert kompetanseområde drives av et arbeidsutvalg som planlegger, styrer og organiserer aktivitetene. I arbeidsutvalgene sitter tre til seks personer fra medlemsbedriftene. Mange av klyngens satsningsområder og prosjekter har sitt utspring fra disse aktivitetene. Det er her behovene fremkommer, erfaringer deles og lærdom tilegnes. 

Verdigrunnlaget vårt er Åpenhet og Engasjement. Delingsviljen er stor og vi jobber med det som engasjerer ansatte i bedriftene.

 

 

Kontakt

Leder
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
;