Kompetansegruppen for Ytre miljø

Kompetansegruppen for ytre miljø skal jobbe med temaer som er knyttet til miljøledelse og utslippstillatelser. Temaer gruppen jobber innenfor kan være; utslipp til vann, utslipp til luft, lukt, utslipp til grunn, støy og avfall/deponi. Andre aktuelle temaer kan være vannkvalitet, luftkvalitet og økologisk påvirkning i nærområdet.   

Gruppen skal dele og utvikle kompetanse og teknologi på fagområdet ytre miljø gjennom å dele informasjon, kunnskap og erfaringer. Eyde Ytre Miljø skal identifisere og diskutere aktuelle problemstillinger, krav og standarder og ha kjennskap til EU direktiver og BATGruppen skal jobbe fremtidsrettet med teknologiutvikling og til enhver tid aktuelle temaer, for eksempel innenfor miljømålinger og utstyr, utvikling av måleprogrammer, inkludert å tolke/forstå resultatene. 

Gjennom dette arbeidet vil gruppen finne og ta i bruk beste praksis innenfor fagområdet. Gruppen vil oppnå kontinuerlig forbedring og reduksjoner i utslipp fra industrien, og bidra til å forbedre arbeidsmetodikken knyttet til informasjonsinnhenting og rapportering. Dette er et samarbeid som skal hjelpe bedriftene å nå sine respektive miljømål. 

Kontakt

Koordinator
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
Leder
Erlend Pedersen (Saint Gobain)
Medlemmer
  • Nils Einar Saue (Alcoa)
  • Leif Hunsbedt (Eramet)
  • Hege Indresand (NORCE)
;