Kompetansegruppen for vedlikehold

Kompetansegruppen for vedlikehold arbeider for å dele «best-practice» i Eyde-klyngen. Samtidig jobber gruppen for at bedriftene skal utvikle sine metoder og rutiner for vedlikehold. Arbeidsutvalget har stort fokus på å involvere operatørene, skape nettverk og kompetanseoverføring.

Gruppen organiserer fagsamlinger og kurs hvert semester, som er åpent for alle medlemmene i Eyde-klyngen. Fokus for 2017 er vedlikeholdsledelse, operatørstyrt vedlikehold, årsaksanalyse og muligheter for tilstandsovervåking.

«Jeg er med i Eyde Vedlikehold for å lære av andre Eyde bedrifter og å bidra til forbedring innen Vedlikeholdsstyring. Min visjon er at god Vedlikeholdsstyring i Eyde bedrifter skal være et konkurransefortrinn.»

May Elin Frøyland, Eramet og Eyde Vedlikehold

 

 

Kontakt

Koordinator
Marianne Brandett
marianne.brandett@eydecluster.com
+ 47 906 40091
Leder
Arild Tharaldsen (GE Healthcare)
Arild.Tharaldsen@ge.com
Medlemmer
  • Arvid Wistrøm (Glencore Nikkelverk AS)
  • Ole V. Hansen (Saint-Gobain CM)
  • May Elin Frøyland (Eramet)
  • Torstein Håkedal (3B Fibreglass Norway)
  • Rene Kokott (Alcoa)
;