Kompetansegruppen for Trebearbeiding

Kompetansegruppen for trebearbeiding ble opprettet som egen møteplass for de trerelaterte medlemsbedriftene i klyngen.  Disse bedriftene deltar aktivt i de ulike arbeidsgruppene i klyngen og verdsetter i tillegg muligheten til å ha en møteplass for samhandling rundt mer spesifikke trerelaterte tema. Gruppen har samarbeid på temaer som:

  • Innkjøp og logistikk
  • Produktutvikling og lean start up
  • Kompetanse - med fokus på videregående skole og lærlinger
  • Profilering -  å øke bedriftenes synlighet

Kontakt

Koordinator
Gunnar Kulia
Gunnar@eydecluster.com
+47 901 46 597
Arbeidsgruppe
  • John Vonli (BerryAlloc AS)
  • Torfinn Knutsen (Fibo)
  • Roy Kenneth Grundetjern (Huntonit)
  • Roy Reme (Nordic Door)
;