Kompetansegruppen for Lean

Kompetansegruppen for Lean har som hensikt å spre godt lean-arbeid blant medlemsbedriftene i Eyde-klyngen.

Arbeidsutvalget har fokus på leanfilosofi, leanledelse og leanmetodikk. Formålet med samarbeidet er å  øke verdiskapningen i bedriftene, sette fokus på kontinuerlig forbedring gjennom hele organisasjonen og reduksjon av ressursbruk.

Årlig arrangerer gruppen fagsamlinger med ulike tematikk. Gruppen gjennomfører «Leanspeil» på forespørsel og bistår bedrifter som ønsker veiledning og tilbakemelding på sitt leanarbeid.

Gruppen jobber tett opp mot andre prosjekter i Eyde-klyngen. De er aktive bidragsytere i studieprogrammet Eyde Leder, har undervisningssamarbeid med UiA og fasiliteter ulike møteplasser.

«Dette er en arena hvor vi lærer av hverandre. Vi deler kunnskap og hjelper hverandre. Det er en åpenhet og delingsvilje på tvers av bedriftene, som gjør det lett å samarbeide.»

Philip Spinnangr, Saint Gobain og Eyde LEAN

 

 

Kontakt

Koordinator
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
Leder
Philip Spinnangr (Saint-Gobain)
Medlemmer
  • Bent Steinhaug (Eramet)
  • Vidar Olaisen (GE Healthcare)
  • Monica Briseid (Fibo)
  • John Pedersen (Glencore Nikkelverk AS)
;