Kompetansegruppen for Lab

Eyde Lab arbeider med å forsterke kontaktnettet mellom nøkkelpersoner i Eydebedriftenes labmiljø. Hovedmålsetningen er å utvikle nøkkelkompetanse innen lab for medlemsbedriftene. Årlige aktiviteter bidrar til kompetanseutvikling, f.eks i form av kurs, erfaringsutveksling, workshops, seminarer og bedriftsbesøk. Eyde Lab jobber med felles prosjekter og prosjektutvikling. Gruppen ønsker å få opprettet felles serviceavtaler og backupordninger på vesentlige instrumenter.

«Å delta i Eyde Lab gir en unik mulighet til å få et kontaktnett på tvers av bedrifter. Som leverandørbedrift er det ekstra nyttig å få innsikt i hva som er relevante problemstillinger for de større bedriftene. Som deltaker i arbeidsutvalget får jeg være med på å sette den faglige agendaen for gruppen.»

Stephen John Sayfritz, NIVA og Eyde Lab

Kontakt

Koordinator
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
Leder
Søren Henriksen (Elkem)
Medlemmer
  • Monica Iren Alvestad (GE Healthcare)
  • Stephen John Sayfritz (NIVA)
  • Hilde Ytre-Hauge (Glencore Nikkelverk AS)
;