Kompetansegruppen for Energi

Energiledelse er grunnfjellet for arbeidet i kompetansegruppa for Energi. Vi vil lære av hverandre og andre for å oppnå beste praksis og skape kontinuerlig forbedring på dette området.

 Gruppa har felles samlinger for medlemsbedriftene, eventuelt temadager, seminarer, kurs eller bedriftsbesøk der det tilrettelegges for erfaringsutvekslinger og kompetanseheving i energiarbeidet. 

Eyde energi jobber med felles prosjekter som er relatert til spillvarmeutnyttelse. 

Kontakt

Koordinator
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
Leder
Arne Øvsthus (GE Healthcare)
Medlemmer
  • Alf Tore Haug (Elkem)
  • Halvor Stavdal (Huntonit)
  • Jens Albrektsen (Alcoa)
  • Jonathan Røthe (Glencore Nikkelverk AS)
  • Alfred Tambini Berntsen (Avitell elektro AS)
;