Kompetansegruppe for Logistikk

kompetansegruppens mandat er å sikre kompetansedeling og kompetanseutveksling blant medlemmer i klyngen slik at flest bedrifter jobber aktivt for å bedre egen produktivitet.

Eyde Logistikk må ses i sammenheng med satsingen på logistikk i NCE prosjektet, men har koplinger også til sirkulær økonomi og bærekraft, samt digitalisering/automasjon.

 

 

Kontakt

Koordinator
Marianne Brandett
marianne.brandett@eydecluster.com
+ 47 906 40091
Medlemmer
  • Espen Andve (Seafront Group AS)
  • Ola Opsahl (GE Healthcare)
  • Trine Hansen (Glencore Nikkelverk AS)
  • Gitte Aasen (Saint-Gobain CM)
;