Kompetansegruppe for Logistikk

kompetansegruppens mandat er å sikre kompetansedeling og kompetanseutveksling blant medlemmer i klyngen slik at flest bedrifter jobber aktivt for å bedre egen produktivitet.

Eyde Logistikk må ses i sammenheng med satsingen på logistikk i NCE prosjektet, men har koplinger også til sirkulær økonomi og bærekraft, samt digitalisering/automasjon.

 

 

Kontakt

Medlemmer
  • Betty Åsheim (Saint-Gobain CM)
  • Alf Håkon Hervold (Fibo)
  • Espen Andve (Seafront Group AS)
  • Øystein Tryland (Fibo)
;