Kompetansegrupper

For å opprettholde bedriftenes konkurransekraft i et lavutslippssamfunn jobber Eyde-klyngen med kompetanseutvikling. Generiske fagområder i Eyde-bedriftene har i dag egne kompetansegrupper. Dette er faglige møteplasser og læringsarenaer for ansatte i medlemsbedriftene. Mange av klyngens satsningsområder og prosjekter har sitt utspring herfra. Det er her behovene fremkommer, erfaringer deles og lærdom tilegnes. Gruppene er organisert gjennom arbeidsutvalg, der tre til fem personer fra ulike bedrifter planlegger, styrer og organiserer aktivitetene. 

Verdigrunnlaget til kompetansegruppene er Åpenhet og Engasjement. Delingsviljen er stor og gruppene jobber med det som engasjerer dem.

 

 

Kontakt

Leder
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
;