Industrifagskolen

Industrifagskolen er et etter - og videreutdanningstilbud, organisert i flere moduler som ansatte ved bedrifter i Eyde-klyngen kan ta ved siden av jobb.

Hør Agnete Rieber-Mohn, HR-leder i Glencore Nikkelverk, sine erfaringer fra Industrifagskolen:

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp til å gi en kort og spisset utdanning på fagskolenivå for å sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er for operatører, fagarbeidere eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Studentene kan ta faget ved siden av jobb. 

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

 

På grunn av Covid-19 blir modulene nå gjennomført digitalt, men noen samlinger på slutten av året planlegges som stedbasert. Vi skal blant annet besøke Mechatronics Innovation Lab (MIL) og bli kjent med programmet Power BI i Modul 1. 

Modul 1: Datafangst og beslutningsstøtte

Modul 2: Bærekraft og forbedringsarbeid

Modul 3: IT-verktøy, kommunikasjon og økonomi

Modul 4: Effektiv produksjon og vedlikehold

Modul 1 og 2 har oppstart i uke 34. Modul 4 har oppstart i uke 45. Modul 3 i 2022.

Les mer her

Se hva operatør Paul Johan i Glencore sier om Industrifagskolen:

Kontakt: Hilde.hovland@fagskoleniagder.no

Kontakt

Birte Hegerlund Runde
birte@eydecluster.com
+47 971 91 630
;