Industrifagskolen

Industrifagskolen er et etter - og videreutdanningstilbud, organisert i flere moduler som ansatte ved bedrifter i Eyde-klyngen kan ta ved siden av jobb.

Undervisningen er hovedsakelig lagt opp til å gi en kort og spisset utdanning på fagskolenivå for å sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er for prosessoperatører eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Studentene kan ta faget ved siden av jobb. 

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

Modul 1: Datafangst og beslutningsstøtte

Modul 2: Bærekraft og forbedringer

Modul 3: IT-verktøy, kommunikasjon og økonomi

Modul 4: Effektiv produksjon og vedlikehold

Modul 1 og 2 har oppstart i mai/juni. Modul 3 og 4 har oppstart høsten 2021.

Les mer her

Kontakt: per.hoyum@fagskoleniagder.no

Kontakt

Birte Hegerlund Runde
birte@eydecluster.com
+47 971 91 630
;