Eyde Rekruttering

Samarbeid mellom næringsliv og skole er viktig for Eyde-klyngen. Vi gjennomfører skolebesøk til alle 9. klasser gjennom prosjektet NEW Faces som vi har i samarbeid med GCE NODE. Samtlige av våre medlemsbedrifter er aktive inn om lokale skoler, både med bedriftsbesøk, skolebesøk, lektor 2 og undervisning. I felleskap vil vi se på hvilke områder vi kan løfte sammen.

Vi samarbeider også med fagskole og videregående skole om å utvikle fremtidens fagarbeidere.

 

Nytt studiefag på Sam Eyde vgs: Kjemiprosess og laboratorium

Som eneste skole på Agder, tilbyr nå Sam Eyde videregående skole laboratoriefag - i tillegg til kjemiprosess. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

 

Les her på skolens hjemmeside

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Jobb med bærekraft, fremtidens prosessindustri og laboratorier

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handler om å gi deg kompetanse til å kunne utøve et yrke innen fremtidens prosessindustri og laboratorier. Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om ulike prosess- og laboratorieteknikker, og sette fokus på utfordringene innen miljø og teknologi for å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Opplæringen skal bidra til selvstendige, effektive og omstillingsdyktige fagarbeidere i takt med en stadig raskere teknologisk utvikling.

Kjerneelementer i faget er teknologi i prosess og laboratorier, HMS, produksjon og dokumentasjon. Du vil lære om fysikk og kjemi, samtidig som du også får jobbe praktisk.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Tegn på at du bør velge kjemiprosess og laboratoriefag i VG2

Liker du matematikk og naturfag og vil gjøre noe for at industrien ikke skal slippe ut giftige stoffer i miljøet? Liker du å jobbe med noe konkret og er nøyaktig og varsom? Da bør du velge Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag. Faget har fokus på utfordringene innen miljø og teknologi for å finne bærekraftige løsninger.

Se film om hvordan du kan jobbe her

Dette gjør en prosesstekniker

Les om studieløpet

 

Varighet

To år på skole og to år i bedrift.

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

1. ÅR 

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

2. ÅR

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. ÅR

Vg3 eller opplæring i bedrift. Eller påbygging til generell studiekompetanse.

Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift)

 

Andre varianter av denne utdanningen

Kontakt

;