Kompetanseløft

Eyde kompetanseløft er et arrangement som viser muligheter og trender innenfor Eyde-klyngens fokusområder. Målet er å inspirere til endring mot det grønne skiftet og en intelligent, sirkulær og bærekraftig industri. 

I 2020 samlet Eyde-klyngen alle planlagte fagsamlinger til én felles dag som vi kalte Eyde kompetanseløft. Arrangementet ble streamet fra 3 ulike lokasjoner og hadde over 600 digitale deltakere. 

Arrangementet i 2020 inneholdt tre parallelle spor innenfor fokusområdene; Sikkerhet, Digitalisering og Bærekraft.  Hvert spor bestod av 4 fagsesjoner med en varighet på 60 minutter. Kompetansegruppene i Eyde-klyngen har gitt innspill til tema som er relevant for deg som jobber i eller i tilknytning til prosessindustrien.

Vi håper å gjenta suksessen i 2021 og kommer tilbake med program og dato når dette er klart.

Gikk du glipp av arrangementet i 2020 kan du se opptak av de tre livestreamene under. Her kan du se alle de inspirerende foredragene fra flere enn 60 innledere og høre om prosjekter, teknologier og kunnskap innen Sikkerhet, Digitalisering og Bærekraft.

Overordnet program

Eyde Kompetanseløft 2020 - starten:

 

Digitalisering del 1: aktiv bruk av digitale verktøy

Digitalisering del 2 - autonome kjøretøy
Digitalisering del 3 - design av produksjonscelle og muligheter med digital tvilling
Digitalisering del 4 - beslutningsstøtte og AI
Bærekraft del 1 - grønn spesialisering
Bærekraft del 2 - energi
Bærekraft del 3 - CO2
Bærekraft del 4 - sirkulærprosjekter til inspirasjon
Avslutning og film om Eyde Leder 

Kontakt

Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
;