Kompetanseområde Logistikk

Mandatet innen dette kompetanseområdet er å sikre kompetansedeling og kompetanseutveksling blant medlemmer i klyngen slik at flest bedrifter jobber aktivt for å bedre egen produktivitet.

Eyde Logistikk må ses i sammenheng med satsingen på logistikk i NCE prosjektet, men har koplinger også til sirkulær økonomi og bærekraft, samt digitalisering/automasjon.

"Logistikk omfatter alle ledd av en bedrifts verdikjede, og har mange likhetstrekk, uavhengig av bransje. Det er verdifullt å dele erfaringer og innsikt på tvers av bedriftene, for å lære av hverandre og få ny innsikt som kan anvendes i egen bedrift." - Gitte Aasen, Fiven Norge AS

 

Kontakt

Medlemmer
  • Geir Årnes (BerryAlloc AS)
  • Espen Andve (Seafront Group AS)
  • Trine Hansen (permisjon) (Glencore Nikkelverk AS)
  • Frank Hansen (midlertidig) (Glencore Nikkelverk AS)
  • Bård Reinholdtsen (permisjon) (GE Healthcare)
  • Stein Andersen (midlertidig) (GE Healthcare)
;