NHO Agders HR-møteplass

Tid: 24. november 2020 - 12:00 - 15:00 : NHO Agders HR-møteplass
Sted: Dyreparken Hotell, møterom Utsikten Kristiansand

Tema for samlingen er lean i koronapandemien og lean i HR-ledelse.

Velkommen til en mulighetenes arena for deg som er opptatt av operativ og strategisk HR hos Dyreparken.

Begrenset antall plasser. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

Dyreparken har jobbet godt over tid med Lean tankegang som utgangspunkt. Gjennom dette har kundefokus økt og prosesser har blitt forbedret. Flyt i eget arbeid er vesentlig endret, og fokus på kontinuerlig læring som en integrert del av arbeidsdagen har blitt kultur.

Nå kan vår HR-møteplass se og lære hvordan Dyreparken jobbet med koronapandemien før sommersesongen startet. Vi vi også få konkrete tips til hvordan skape flyt i egen arbeidshverdag som HR-leder.

Samlingen vil bestå av både innlegg og erfaringsdeling i grupper med andre deltakere. På grunn av koronasituasjonen minner vi om at smittevernrådene fra sentrale myndigheter må følges. De som skal delta i møtet må være friske, holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene. Vi registrerer navn og mobilnummer på alle deltakere/foredragsholdere for mulig smittesporing.

Begrenset antall plasser. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

Program:

  • 11:30: Lunsj
  • 12:00: Faglig program
  • 15:00: Slutt

Om NHO Agders HR-møteplass:
Møteplassen er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner knyttet opp mot operativ og strategisk HR. Deltakerne definerer selv temaene og veksler på å presentere tematikken, eller vi trekker inn relevant kompetanse etter behov.  Møteplassen fasiliteres av NHO Agder-ansatte og vi bidrar med egen kompetanse etter behov, eller fra andre i NHO. 

Forutsetning for vellykkede møteplasser er aktiv erfaringsdeling og bidrag fra deltakerne både på temavalg og innhold, samt god kontinuitet i oppmøtet. Møteplassdeltakerne oppfordres til å dele kunnskap også utenom treffene.

HR-møteplassen er et tilbud for medlemmer i NHO Agder. 

Kontakt

- anne.klepsland.simonsen@nho.no