Årsmøte Eyde-klyngen

Tid: torsdag 30. mars 2023 : Årsmøte Eyde-klyngen |
Kun for medlemmer
Sted: Strand Hotel Fevik (Nedre Hausland 80, Fevik)

Velkommen til årsmøte i Eyde-klyngen torsdag 30. mars på Strand Hotel Fevik. 

Foruten ordinært årsmøte inviterer vi til innsikt og inspirasjon:

2022 endret det meste: krig, energikrise, regionalisering av verdensøkonomien, inflasjon og dertil usikkerhet i konkurransevilkårene. Hvor går vi herfra?

Eyde-klyngens visjon er å sikre tilvekst og konkurransedyktig norsk prosessindustri som opererer innenfor naturens tålegrense. I fellesskap streber vi etter at bedriftene skal gi positivt bidrag tilbake til samfunnet og naturen. Hvordan kommer vi dit?

PROGRAM 

1430 Minglemat

1500 Velkommen ved styreleder og daglig leder

1510 Innsikt utenfra
Georg Riekels, Associate Director i European Policy Centre og Lars Petter Maltby, direktør i Prosess21 orienterer om de siste utviklingstrekkene i EU og hvordan Norge svarer.

1540 Bærekraftig og intelligent industri – hva betyr det egentlig?

Felles kompetansetrategi for å realisere visjonen vår. HR-direktør i Glencore Agnete Rieber-Mohn, Christophe Pinck og Frank Spetland, Eyde-klyngen

Digital omstilling i praksis hvordan jobber vi med det: Kristoffer Evenstad fra Egde og Martin Hemmer fra 3 B Fibreglass.  

Flere i arbeid – hva gjør vi? Piloten Ung blir presentert av prosessleder Rune Byremo fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sammen med Logistikkleder Oddbjørn Aateigen og Konserndirektør (CEO) Helge Aasen fra Elkem

1625 Utdeling av Eyde-klyngens pris

1630 Pause

1650 FORMELT ÅRSMØTE * Se dagsorden under

1740 Pause

1800 Mere av alt raskere. Energikommisjonen presenteres ved medlem i kommisjonen og styreleder i Morrow, Liv Monika Stubholt. Kommentar ved Nils Gjelsten, Glencore Nikkelverket.

1840 Pause

1900 Middag (egen påmelding, selvkost)

 

Årsmøte dagsorden

Sak 1. Konstituering av møtet.
Ihht vedtektene forestår styreleder valg av møteleder.

Sak 2. Eyde-nettverkets årsmelding 2022

Sak 3. Regnskap

Sak 4. Fastsettelse av medlemsavgift for 2024
Forslag fra styret:

For 2024 fastsetter medlemsavgiften slik (ingen endring fra 2023):
Kjernemedlem kr 60000
Leverandørmedlemmer kr 20000
Grundermedlemmer kr 5000

Av avgiften dekker 90% tjenester utført av Eyde-klyngen og 10% er medlemskontingent.

Sak 5. Valg
Årsmøtet skal velge:
Styremedlemmer
Revisor
Valgkomite

Valgkomiteen presenterer sin innstilling i møtet

Kontakt

- anne@eydecluster.com