Årsmøte i Eyde-klyngen

Tid: tirsdag 22. mars 2022 - 14:30 - 20:30 : Årsmøte i Eyde-klyngen 2022 |
Kun for medlemmer
Sted: Mandal Hotel, Sandskargata 33, 4515 Mandal, Norway

Hold av datoen 22. mars. Da møtes vi endeling fysisk igjen. Vi samler arbeidsutvalgene og toppledere til en kombinert inspirasjon og nettverksarena på Mandal Hotel

Vi håper dette blir en arena der vi i fellesskap skal inspirere og utfordre til en grønnere industri. «Hvordan skal vi bli best i verden sammen?»

Hva er egentlig fotavtrykket til våre produkter og hvilken rolle spiller vår bedrift i et verdikjedeperspektiv? 
Hvordan skaper vi kultur for smidige samhandlings prosesser for den nødvendige dynamikken i omstillingsprosessen? Hvilken kompetanse trenger vi til denne og hvor finner vi den? Må vi utvikle den eller eksisterer den og er klar til bruk gjennom samarbeid?  

Overordnet program:

For arbeidsutvalgene i Eyde-klyngen:

11:30 Registrering og lunsj for arbeidsutvalgene i Eyde-klyngen (inkludert Eyde Y og NEW)

12:15 - 14:30 Arbeidsutvalg workshop

Det blir samling for arbeidsutvalgene i Eyde-klyngens kompetansegrupper i forkant av årsmøtet der formålet er å bygge nettverk, sikre et godt samarbeid og at aktivitetene i kompetansegruppene bygger opp under de strategiske satsingsområdene.

For toppledere, hovedkontakter, samarbeidspartnere og arbeidsutvalgene:

14:30 Registrering og småmat

15:00 Inspirasjonsforedrag og borddiskusjoner

Vi får innlegg fra Are Tomasgard/LO, Stina Torjusen/UiA, Lill Hege Hals/Aludyne, Grethe Hindersland/Alcoa Lista, Nils Gjelsten/Glencore Nikkelverket,  David Verdú/REC Solar, Jon Gabriel Noddeland/GE Healthcare,  Erlend Knutsen/Applica og Thore Sørensen/Resitec.

16:45 Årsmøte *

17:45 Aperitif

18:30-20:30 Middag med utdeling av den aller første Eyde Prisen. 

Dette blir en mulighet til igjen å treffe kjente ansikter og kanskje møte noen nye.

*Dagsorden formelle saker (kl 16:45):  

Kontakt

- kristine@eydecluster.com