UTSETTES INNTIL VIDERE - Systemdesign produksjonscelle

Tid: tirsdag 31. mars 2020 - 10:00 - 15:00 |
Åpent for all
Sted: Aludyne, Farsund

Hvordan bør en produksjonscelle designes for fremtiden?

Eyde Automasjon inviterer operatører og systemdesigner til en fagdag knyttet til design av en produksjonscelle. 

Aludyne Norway har installert og tatt i bruk en ny produksjonscelle i samarbeid med Tratec Norcon og Siemens. Ta turen til Farsund for å høre og se deres historie. UiA vil presenterer generell teori og knyttet det til produksjonscellen på Aludyne. Siemens vil snakke om fremtidsmulighetene og bruk av digital tvilling. 

Program

Time

Title

10:00

Welcome – Safety and Aludyne presentation movie

10:20

Plant tour - experience the production cell at Aludyne

11:15

 

 

«Design and integration of a high-volume production cell» Steven Bjørnestad (Aludyne) and Ivar Lorentzen (Tratec Norcon) will do a presentation of the project at Aludyne. Focus will be on Safety standards, Network and hardware, HMI Robot and code structure.

12:00

Lunch

12:30

 

«Automation system design» Faisal Aftab from UiA will present general theory, including discussion.

13:30

 

«Realize new value with a holistic digital twin» Frank Rørtvedt from Siemens will speak of today’s possibilities, including discussion.

14:30

«A Challenge» - (tentative)

15:00

Summary and departure

 

Kontakt

- tonje@eydecluster.com