Workshop - Veikart for spillvarme

Påmeldingsfrist: 13. juni 2019
Tid: 18. juni 2019 - 09:00 - 14:00
Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Kristiansand

Eyde-klyngens medlemsbedrifter har jobbet lenge med energiledelse og energieffektiviseringstiltak. Nå vil vi lage en felles handlingsplan for å ta i bruk enda mer av spillvarmen vår.

Denne workshopen blir en kick-off for arbeidet med denne handlingsplanen. Ideen er å kartlegge både tilgjengelig energi og tilgjengelig teknologi, samt nødvendig kompetanse og samarbeidspartnere. Vi skal også få en oversikt over barrierer og forutsetninger, i tillegg til utviklingsbehov for å lykkes med ulike spillvarmeprosjekter. Underveis kan vi lære mye av hverandre i forhold til tiltak som bedriftene allerede har gjennomført. Vi henter også inspirasjon fra arbeidet som ble gjort med å utarbeide "Veikart for Prosessindustrien". 

Program:

09:00 Oppmøte/Registrering og kaffe

09:15 Velkommen v/ Marianne Furuholt

          Arbeidet med "Veikart for prosessindustrien" v/Lars Petter Maltby

          Hvor står Enova på utnyttelse av spillvarme i 2019? v/Boy Kåre Kristoffersen

          Spillvarmetiltak ved GE Healthcare Lindesnes v/Arne Øvsthus 

          Spillvarmetiltak ved Eramet Kvinesdal v/Stine Skagestad

10:30 Pause

10:45 Workshop 

11:45 Lunsj

12:15 Workshop fortsetter

ca 14:00 Vel hjem!

 

Vi tar forbehold om endringer i prosgrammet. 

 

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com