Kurs i usikkerhetsledelse

Påmeldingsfrist: 11. januar 2019
Tid: 22. januar 2019 - 09:00 - 16:00
Sted: Sørlandet Kunnskapspark, Kristiansand

Eyde prosjektledelse i samarbeid med WSP og NTNU inviterer prosjektledere og prosjekteiere i Eyde-klyngens bedrifter til kurs i usikkerhetsledelse. Dette er et viktig verktøy for god målstyring og realisering av potensialet i prosjektene. Kursholderne er de fremste i Norge på dette området. 

Innhold i kurset:

Grunnleggende usikkerhetsledelse: 

·       Grunnkunnskaper

·       Prosjekteierperspektiv og prosjektlederperspektiv

·       Hvorfor er god usikkerhetsledelse så viktig?

·       Hva er god usikkerhetsledelse og hva kreves?

Praktisk bruk av usikkerhetsledelse:

·       Usikkerhetsstyring og investeringskostnad

·       Usikkerhetsstyring i kontraktsarbeid

·       Usikkerhetsstyring i rutiner og systemer

 

Praktisk informasjon:

Kursholdere: Hilje Langeland (WSP) og Ole Johnny Klakegg (NTNU og WSP)

Pris for kurset: 5500,-  

Språk: Norsk

 

Kontakt

Marianne Furuholt - Marianne@eydecluster.com

Påmelding

Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder