HMS i støperi og smelteverk Årskonferansen 2019

Tid: 28.05.2019 - 29.05.2019
Sted: Scandic Bystranda hotell i Kristiansand

HMS i smelteverk og støperi er en topartsarena for bedre arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Konferansen arrangeres av Norsk Industri i samarbeid med Fellesforbundet og Industri Energi. 

Tirsdag 28.mai

09.00-11.30 arrangerer vi møter for ulike grupper:

1) Bedriftshelsetjenesten og BHT-personell:
Programmet til denne seansen utarbeides av Arbeidsmedisiner og HMS-fagsjef Erik Dahl-Hansen i samarbeid med BHT til smelteverk og støperi industrien.

2) Verneombud og tillitsvalgte:
Program utarbeide av HVO på REC Solar Odd Håvard Thraning og Henrik S. Fjeldsbø fra Industri Energi. Innspill kan sendes disse. Program blir sendt ut separat til alle verneombud og tillitsvalgte.

3) HMS-leder og fabrikkleder:
Siste timen i samarbeid med BHT-møtet. Program utarbeides av Norsk Industri i samarbeid med AU til HMS i smelteverk og støperi. Innspill til tema og saker kan sendes Norsk Industri ved Pernille Vogt.

11.30 Felles lunsj

12.30 Velkommen til Årskonferansen 2019
"Sammen om sikkerhet og arbeidsmiljø"
ved Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Industri

Høyrisiko hendelser og muligheter for forebygging

12.40 Kort om betydningen av å lære av hendelser

12.45 Hva skjedde egentlig? 
Om Metallco eksplosjonen november 2017 ved Terje Lofthus

13.15 Pause

13.25 Risikovurdering på Tizir 
ved Geir Stensland

13.35 Erfaringer fra eksplosjon på Elkem 
ved Kim Ronny Schmidt

14.00 Om risikovurdering på Glencore Nikkelverk 
ved Harald Eik

14.20 Pause

14.30 Gjennomgang av erfaringer med utfylling av kartleggingsskjema 
ved Heidi Nyheim, Ulefos jernverk

14.50 Arbeidstilsynet 
ved Tone Hegghammer

15.10 Pause

HMS – innovasjon og partssamarbeid

15.25 Orientering om prosjekter som har fremmet partssamarbeid og bedret arbeidsmiljøet 
ved Marit Heimdal, Hovedavtalens Fellestiltak, HF

15.50 Intro til gruppearbeid

16.00 Gruppearbeid om betydningen av partssamarbeid for et godt arbeidsmiljø

17.00 Utdeling av HMS-prisen

Middag

 

Onsdag 29. mai

08.30 Arne Bernhardsen om roller og samarbeid om HMS

10.00 E-verdier 
Status ved Erik Dahl-Hansen

10.15 GE-Healthcare
Foteller om hvordan partssamarbeidet har gitt økt innovasjon og forbedret produktivitet. Betydningen av ledelse, samarbeid og bedriftskultur for godt HMS-arbeid. Jens Kjos-Hansen, teknisk direktør.

11.00 Avslutning

Lunsjpakker og drikke deles ut

Bedriftsbesøk

Vi bestiller to busser, og hver buss går til to forskjellige bedrifter (altså to forskjellige besøkspakker).  Velge hvilken buss / besøkspakke du vil delta på i påmeldingsskjemaet. Det er viktig at alle krysser av for hver av bedriftene de skal besøke, da vi på forhånd må oppgi hvor mange som kommer i forhold til vernebekledning. Det blir ca 1,5 timer på hver bedrift og dette inkluderer påkledning av verneutstyr, presentasjon av bedriften samt omvisning. Vi skal være ferdig ca. 15.00-15.30. De som må være på flyplassen før 16.00 rekker nok bare ett besøk. Husk å si ifra om dette i påmeldingsskjemaet.

 • Besøkspakke 1 går til Saint Gobain og Glencore Nikkelverk
 • Besøkspakke 2 går til Elkem Carbon og REC- Solar

Avslutning ca. 15.30-16.00

 

Programmet til Årskonferansen er utarbeidet av arbeidsutvalget til HMS i Smelteverk og støperi bestående av:

 • Frode Amundsen, Furnes Jernstøperi AS
 • Henrik Solvorn Fjeldsbø, Industri Energi
 • Oddvar Hopen, Eramet Norway AS Avd Porsgrunn
 • Tove Rita Melgård, Fellesforbundet
 • Heidi Nyheim, Ulefos AS
 • Irene Solås, Saint Gobain Ceramics Materials
 • Geir Stensland, Tizir Titanium & Iron AS
 • Odd-Håvard Thraning, REC Solar Norway AS
 • Per Tronvoll, Elkem ASA Thamshavn
 • Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri
 • Pernille Vogt, Norsk Industri

 

Dags program

 1. 28. mai 2019
 2. 29. mai 2019