Diffuse utslipp - Seminar og workshop

Tid: 06.02.2019 - 07.02.2019
Sted: Oslo

Vil du være en del av løsningen? -Diffuse utslipp er et problem som vies stadig større oppmerksomhet i samfunnet. I metallurgisk industri ønsker vi å ta ansvar for egne utslipp og drive kunnskap og teknologiutvikling på fagområdet framover.

Vi inviterer til seminar med workshop om diffuse utslipp. Det blir presentasjoner og diskusjoner rundt nåsituasjon, nye forskningsresultater og fremtidige muligheter. Du møter representanter fra industribedrifter, forskningsmiljøer og Miljødirektoratet.

Mer informasjon om programmet kommer.

 

Dags program

  1. 6. februar 2019 - 10:00 - 17:00
  2. 7. februar 2019 - 09:00 - 16:00