Eyde Topplederforum

Tid: onsdag 28. november 2018 - 16:00 - 19:30 : Eyde Topplederforum: Hva betyr det digitale skiftet for Eyde-klyngens bedrifter? |
Åpent for all
Sted: Lillesand Hotel Norge

Denne ettermiddagen tilbyr vi viktig oppdatering for topplederne i medlemsbedriftene: Hva betyr det digitale skifte for våre bedrifter? Vi får innledning fra tysk prosessindustriklynge, fra IBM og fra våre egne bedrifter. Vi håper programmet skal gi inspirasjon til bedriftenes egne strategier og til grep vi kan gjøre sammen i klyngen.

Program:

14:00 Omvisning hos Saint-Gobain (egen påmelding)

15:30 Enkel matservering

16:00 Oppstart  med følgende på programmet:

Velkommen, styreleder Jorunn Gislefoss

Digitalisering i prosessindustrien - trender og muligheter, Peter Rylander, Account Manager Industry, IBM

Digitalization in German Process Industry, Ansgar Rudolph, Business Developer Chemie Cluster Bayern

Hva kreves av oss for å dekke kompetansebehovet? Agnete Rieber-Mohn, Glencore og Eyde HR-forum legger frem output fa Eyde-klyngens samling 1. november. 

Refleksjon fra Eyde-bedrifter. Hvordan jobber vi? Hva er mulighetene. Innledning ved Jon Ola Ystgaard, Chassix Norway,  og Frode T Ugland fra Egde Consulting.  Refleksjon rundt bordene. 

Status om Eyde-klyngen og veien videre, Jorunn Gislefoss

19:30 Minglemiddag - egen påmelding
 

 

 

Kontakt

- helene@eydecluster.com